Reparaties

Tegen een kleine vergoeding doen we allerhande reparaties, zoals het korter maken van broeken. Ook verkopen we tassen gemaakt door de statushouders. Kom langs op vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en bespreek je wensen.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star