Statushouders

Elke woensdag en vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur leren statushouders de mooiste creaties maken. Er worden veel tassen gemaakt, maar ook jurken, bidkleding, jassen en tassen. We spreken Nederlands in de les.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star